Välkommen till Sunsdvallshow

Vi samlar allt för dig som gillar bilar, motorcyklar, mopeder, verkstad, kringutrustning och övrigt inom motor.

En motor är en maskin som är designad att omvandla en form av energi till mekanisk energi. Det finns olika typer av motorer och i tillexempel bilar används förbränningsmotorer. Denna typ av motor fungerar genom förbränning av en typ av bränsle som omvandlar kemisk energi till rörelse. I bilar används vanligtvis bensin och diesel som bränsle för motorn. När bränsle används i bilar kallas det oftast drivmedel. Bränsle som börjar bli allt mer populära är E85 som till största del består av etanol. Ett annat bränsle som håller på att bli mer populärt är fordonsgas som består av biogas eller naturgas. Fordonsgas har lägre klimatpåverkan än andra bränslen eftersom dom släpper ut mindre partiklar. För bil motorer utvecklas det nya drivmedel successivt. Ett nytt drivmedel är dimetyleter som man tror kommer bli populärt i framtiden.

känner du till någon sidan inom området som du tycker borde synas här? eller har du ett företag inom området?

Lägg till din sida genom att fylla i länkforumläret!

Navigation

Bilar Motorcyklar och mopeder Verkstad Kringutrustning Övrigt inom Motor